Ett bra citat

Jag hittade detta för tillfället synnerligen träffande citatet hos bloggen som blev trafikskadad nyligen och just nu ligger på operationsbordet..


"Det är när man är sjuk som man märker att man inte lever sitt liv ensam utan fastkedjad vid en varelse av annan natur, som man är skild från genom en avgrund, som inte känner en och som man aldrig kan göra sig förstådd av: sin kropp. En stråtrövare som man råkat ut för skulle man kanske kunna övertala att ta hänsyn om inte till ens olycka så åtminstone till sitt eget intresse. Men att be sin kropp om barmhärtighet är detsamma som att hålla tal till en bläckfisk, för vilken ens ord inte kan ha mera betydelse än vattnets skvalpande och som man skulle finna det fruktansvärt att behöva leva tillsammans med."


- Marcel Proust, Kring Guermantes, översättning Gunnel Vallquist.